Despre noi

Departamentul de Ecologie Sistemică şi Sustenabilitate s-a dezvoltat în cadrul Universităţii din Bucureşti ca o platformă mixtă de formare şi perfecţionare a resursei umane şi de cercetare fundamentală şi aplicată capabilă să promoveze abordarea transdisciplinară şi principiile teoriei ecosistemice

Departamentul răspunde obiectivelor orientate către cunoaşterea şi gestionarea naturii şi a societăţii umane, dezvoltarea, testarea şi punerea în practică a principiilor dezvoltării sustenabile.

Logo_DESS_rotransparent
Departamentul promovează programe de studiu in domeniul Științei mediului pentru nivelul de licenţă în specializarea Ecologie şi Protecţia Mediului și master în Managementul Integrat al Capitalului Natural / Sustainability of Socio-ecological Systems (în limba engleză), care să răspundă cerinţelor actuale de dezvoltare sustenabilă ale societăţii.

Profesor Emerit Dr. Angheluță Vădineanu

Fondatorul Departamentului de Ecologie Sistemică și Sustenabilitate

Ce ne face diferiți?

Programele noastre de studiu oferă studenților competențele necesare integrării pe piața muncii în domenii de activitate specifice știintei mediului

În ultimele decenii, baza teoretică a Ecologiei a fost marcată de o serie de achiziții majore atât în plan teoretic cât și în ceea ce privește modul de abordare, identificare și caracterizare a mediului, modul de înțelegere și caracterizare a relațiilor dintre natură și societatea umană și a impactului activităților umane asupra diversității biologice, ecologice și capacității de funcționare și suport a componentelor mediului.

Ecologia s-a diferențiat ca un domeniu de integrare multi- și transdisciplinară, elementele teoretice cheie ale acestei științe sunt strâns legate de recunoașterea organizării ierarhice a naturii în sisteme ecologice, sisteme suport ale vieții. Pentru a sublinia caracterul transdisciplinar și integrator al acestei științe s-a adoptat conceptul de Ecologie sistemică concept care, în contextul actual, se identifică cu Știința mediului și răspunde cerințelor formulate pe plan internațional care se adresează sistemelor socio-ecologice.

Înțelegerea și interpretarea corectă a complexității și dinamicii mediului nu este posibilă atât timp cât se menține abordarea sectorială, care interpretează mediului ca ansamblul factorilor de mediu: apă, aer, sol, biota etc.. 

În cadrul programelor de licență în Ecologie şi Protecţia Mediului și master în Managementul integrat al Capitalului Natural din cadrul Facultăţii de Biologie a Universităţii din Bucureşti abordăm problematica mediului înconjurător în conformitate cu teoria sistemică, având un plan de învăţământ structurat corespunzător.

În conformitate cu această teorie, mediul reprezintă o ierarhie de sisteme ecologice, care includ atât sistemele naturale şi seminaturale cât şi sistemele sociale şi economice, organizate la diferite scări de timp şi spațiu. Studiul corect al acestor structuri complexe, din punct de vedere al organizării şi funcţionării, necesită o abordare integratoare, multi-, inter- şi trans-disciplinară.

Echipa noastră

Carmen Postolache

Profesor Dr.

Decanul Facultății de Biologie, are ca domenii principale de interes chimia si ecotoxicologia. Este titulara cursurilor de Chimie generală, Chimie fizică, Chimie organică, Ecotoxicologie, Circuite biogeochimice globale, Circuite biogeochimice și efectele ecotoxicologice ale poluanților  și Managementul bazinelor hidrografice 

editor_163811

Rîșnovenu Geta

Profesor Dr.

Directorul Școlii Doctorale în Ecologie. Titulară a cursurilor de Ecologia populațiilor, Ecologia umană, Ecosisteme, Documentare, citire si scriere academică, Managementul diversității ecologice, Managementul ariilor protejate. 

Corina-Bradu

Corina Bradu

Profesor Dr.

Titulara cursurilor de Circuite biogeochimice și efectele ecotoxicologice ale poluanților, Indicatori și indici de monitorizare a stării ecologice a capitalului natural, Evaluarea și managementul riscului  

Virgil-Iordache

Virgil Iordache

Conferențiar Dr.

Titularul cursurilor Monitoring ecologic, Deteriorarea mediului, Poluarea mediului, Managementul diversității biologice

Mihaela-Oprina-Pavelescu

Mihaela Oprina-Pavelescu

Lector Dr. Ing.

Titulara cursurilor Geomorfologie și Pedologie, Politici și legislație de mediu,  Strategii de conservare a biodiversității, Metodologia întocmirii studiilor de impact, Instrumente de management de mediu și audit, Evaluarea impactului de mediu al proiectelor, strategiilor și programelor de dezvoltare și coordonatoarea activitatilor de practică in instituțiile partenere.

CCazacu

Constantin Cazacu

Lector Dr.

Directorul Departamentului de ecologie sistemică și sustenabilitate. Titularul cursurilor, Capitalul Natural: compoziție, structură și funcții, Organizarea spațio-temporală a infrastructurii și programelor de cercetare și monitoring;  Metode de stocare, analiză și interpretarea datelor,  Sisteme Informaționale Geografice, Modelarea proceselor ecologice

Cristina_Popescu

Cristina Maria Popescu

Lector Dr.

Titulara cursurilor Ecologie generală,  Principiile gestiunii mediului, Principii generale ale managementului integrat și adaptativ, coordonatoarea activităților de practică în teren.

botez

Florina Botez

Asistent Universitar Dr.

Responsabilă pentru organizarea activităților de practica de teren si de laborator pentru disciplinele Chimie fizica, Ecotoxicologie, Managementul bazinelor hidrografice. 

Alina Olaru

Alina Elena Olaru

Lector Dr.

Titulara cursului de Chimia mediului, responsabilă pentru organizarea activităților de laborator pentru această  disciplină și organizarea activităților de practică. 

Enache_I

Ioana Enache

Asistent Universitar Dr.

Responsabilă pentru organizarea activităților de practică în teren si laborator aferente disciplinelor Ecologia populațiilor, Ecosisteme, Managementul ariilor protejate și Documentare, citire si scriere academică.

Mihai_Adamescu

Cristian Mihai Adamescu

Cercetător Științific gr. III Dr.

Coordonatorul Stațiunii de cercetări de la Brăila și al Centrului de cercetare in ecologie sistemică și sustenabilitate.  

nicoleta_geamana

Nicoleta Andreea Gemana

Cercetător Științific gr. III Dr.

Implicată în principal in activitățile de cercetare și titulară a cursului Procedee și mijloace de participare la ciclul decizional

Alatură-te echipei noastre

Dacă dorești să te alături echipei noastre didactice sau de cercetare așteptăm cu interes propunerea ta de colaborare