Ecologie și protecția mediului

licență

Caracterul distinct al acestui program de licență constă în abordarea problematicii mediului în conformitate cu teoria sistemică. În conformitate cu această teorie, mediul nu reprezintă doar însumarea factorilor de mediu (apă, aer, sol, faună, floră), ci o ierarhie de sisteme ecologice, care includ atât sistemele naturale şi seminaturale cât şi sistemele sociale şi economice, organizate la diferite scări de timp şi spațiu. Studiul corect al acestor structuri complexe, din punct de vedere al organizării şi funcţionării, necesită o abordare integratoare, multi-, inter- şi trans-disciplinară. Acest mod de abordare se reflectă în structura planului de învățământ al acestei specializări.

monitorizare_rau
tele_photo

Planul de invațămînt al acestui program de licență este conceput astfel încât să dobandești competențe fundamentale din domeniul biologiei și specifice din domeniul științei mediului. Progamul îți va permite să înțelegi structura și modul de funcționare al ecosistemelor și importanța acestora ca sisteme suport ale vieții.

Fișele disciplinelor pot fi consultate aici: an I, an II, an III

Opțiuni de carieră

• Învăţământul universitar și preuniversitar;
• Institute de cercetare: biologie, ecologie;
• Managementul resurselor și ecodiversităţii, reţelelor de arii protejate, reconstrucţia ecologică, controlul poluării;
• Agenţii de protecţia mediului, direcţii silvice, direcţii de gospodărire a apelor, oficii de cadastru;
• Dezvoltarea rurală și urbană, planificarea teritoriului;
• Consultanţă de mediu, studii de impact, consultanţă întreprinderi private;
• Administraţia centrală (ministere), administraţii locale (primării, consilii);
• Accesarea fondurilor UE destinate proiectelor de mediu.

Pentru sesiunea iulie 2023 Facultatea de Biologie oferă viitorilor studenți posibilitatea de a se înscrie on-line sau fizic

ON-LINE

Înscrierea se face prin crearea unui cont pe platforma de înscrieri:

admitereonline.unibuc.ro

Candidații care se înscriu on-line NU trebuie să vină la sediul Facultății de Biologie.

SEDIUL FACULTĂȚII

Prin depunerea unui dosar, care va conține toate actele necesare înscrierii, la sediul Facultății de Biologie din Spl. Independenței nr. 91-95, sector 5, București.

Candidații care doresc să se înscrie la sediul Facultății de Biologie trebuie să respecte următorul program:

Luni – Vineri – orele 9.00 – 14.00

Sâmbătă – Duminică – înscrieri doar online

mai multe informatii

1.

perioada de inscrieri

7 – 16 iulie 2023

On-line sau fizic

2.

forma de concurs

Departajarea candidaților se face pe baza mediei de la bacalaureat

3.

Număr de locuri

60 locuri

(25 buget – include un loc pentru licee din mediul rural / 35 taxă)

4.

Taxa de înscriere

200 lei

Forma de concurs:

100% media de la bacalaureat În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:
- nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română, proba scrisă; - nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele biologie, chimie, matematică, fizică.

practica
Pentru a fi sigur că ești admis la Ecologie și protecția mediului pe locurile finanțate de la bugetul de stat trebuie să selectezi domeniul de licență Știința Mediului / Ecologie și protecția mediului ca primă opțiune în fișa de înscriere!

Dacă ești olimpic la Științele Pământului, Biologie, Geografie, Chimie sau Fizică și ai prima opțiune Ecologie și protecția mediului, admiterea se face automat pe locurile bugetate (premiile I, II, III și mențiuni sau medalii de aur în cei patru ani de studii liceale, premiul I la olimpiadele pe județ / municipiu).

Dacă Ecologie și protecția mediului nu este prima ta opțiune în fișa de înscriere, atunci selectează specializarea ca fiind a doua/a treia opțiune, urmând ca admiterea să se facă după confirmarea celor cu prima opțiune.
parc
rau_munte

Burse

Universitatea din București acordă studenților săi burse de merit și burse sociale.

Având în vedere prevederile Metodologiei de acordare a burselor pentru studenții UB, suma de referință pentru încadrarea în venitul minim net lunar pe membru de familie venitul minim net de 1386 de lei.

CERERILE PENTRU OBȚINEREA BURSEI SOCIALE ÎMPREUNĂ CU DECLARAȚIA PENTRU BURSĂ SOCIALĂ ȘI DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE SE POT DEPUNE ÎN FORMAT FIZIC LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE BIOLOGIE.

ATENȚIE! Lunile care se iau în considerare pentru calculul venitului lunar net mediu per membru de familie sunt: IULIE, AUGUST și SEPTEMBRIE.

Pentru situațiile în care venitul declarat este 0 lei, studentul este obligat să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

Raportul de anchetă socială poate fi solicitat de către comisie și în cazul în care există suspiciuni rezonabile asupra venitului declarat.

PENTRU BURSELE DE MERIT I SI MERIT II, COMISIA DE BURSE DE LA NIVELUL FACULTĂȚII VA ELABORA LISTE CU STUDENȚII ELIGIBILI. LISTELE VOR FI AFIȘATE LA AVIZIER ȘI POSTATE PE SITE-UL FACULTĂȚII ÎN TERMENUL INDICAT DE CALENDAR.

Testimoniale

„Acum trei ani am ales specializarea Ecologie pentru că era ceva nou, ceva de care nu auzim în mod obișnuit… Acum, dacă m-aș întoarce înapoi în timp, aș alege din nou facultatea asta. De ce? Când auzim Ecologie, ne gândim la natură, la copaci… Și, după cum știţi, sunt probleme reale, pierderea biodiversităţii, fragmentarea habitatelor și schimbărilor climatice.
În această secţie chiar am avut oportunitatea nu doar să aflu ce înseamnă, dar și să descopăr ce pot să fac pentru a lupta împotriva acestor probleme, pentru a găsi chiar eu soluţii. Mi-a dat acea motivaţie să merg mai departe și chiar să descopăr o nouă pasiune, fotografia.”

Gabriele

Student_testimoniale