Master

Managementul Integrat al Capitalului Natural /
Sustainability of Socio Ecological Systems

master in ecologie

Departamentul de Ecologie Sistemică și Sustenabilitate organizează două programe de master în domeniul „Ştiinţa mediului”

Sustainability of Socio Ecological Systems (organized in English language) – Sustenabilitatea Sistemelor Socio-ecologice (cu predare în limba engleză)*

Managementul Integrat al Capitalului Natural

* se organizează programul de master pentru care se exprimă cele mai multe optțiuni / it will be organized the master program for which most options are expressed
 • Vrei să înțelegi relația dintre om și natură?
 • Vrei să contribui la conservarea biodiversității, reducerea poluării, crearea unui mediu urban verde, adaptarea la modificările de climă?
 • Îți place să lucrezi în teren, în cadrul unei echipe, să folosești cele mai moderne echipamente și tehnici de laborator?
 • Daca da, înseamnă ca ești interesat de studierea Capitalului Natural.

Ce îți oferim?

 • Un program axat pe cercetare inter- și transdisciplinară  care are scopul de a-ți dezvolta competențele necesare pentru a utiliza abordarea ecosistemică și principiile sustenabilității pentru înțelegerea și managementul sistemelor socio-ecologice, pentru a contribui la cercetarea în acest domeniu și a răspunde provocărilor cu care se confruntă lumea reală.
 • Timp de doi ani vei urma zece cursuri obligatorii (50% în format on-line) care vizează furnizarea de cunoștințe despre concepte, teorii și metode de studiere și management a complexității sistemelor socio-ecologice.
 • Elaborarea disertației se bazează pe propria cercetare derulată în cadrul proiectelor implementate de cercetătorii și cadrele didactice cu o bogată experiență națională și internațonală.
 • Compoziția, structura și funcțiile capitalului natural
 • Teoria ecosistemică și dezvoltarea durabilă
 • Principiile generale ale managementului integrat și adaptativ
 • Managementul ariilor protejate si al bazinelor hidrografice 
 • Elemente de economie ecologică
 • Procedee și mijloace de participare la ciclul decizional
 • Circuite biogeochimice și efectele poluanților
 • Organizarea infrastructurii de cercetare și monitoring, GIS și metode de analiză a datelor
 • Indicatori și indici de monitorizare a stării capitalului natural
 • Evaluarea impactului de mediu și managementul riscului
 • opțional Taxonomie animală și vegetală
 • Activități de cercetare în teren și laborator
 • Practică profesională in instituții partenere

 

What will you learn at "Sustainability of Socio Ecological Systems"?

 • Hierarchical and nested organization of nature and human society 
 • Ecosystem theory of sustainability
 • Composition, structure, functioning and dynamics of the socio-ecologic complexes/landscapes 
 • Principles of the ecosystem approach and adaptive stewardship of sustainable development
 • Metabolism of the socio-economic systems: assessment methods and procedures
 • Decision Support Systems for sustainable development
 • Strategies and programs for sustainable development
 • Global Changes and Security and the transition towards sustainability
 • expert ecolog
 • specialist arii protejate
 • expert dezvoltare durabilă

Opțiuni de carieră

Competențele dobîndite îți permit să optezi pentru o carieră într-una dintre direcțiile:

– academică: învăţământ superior şi cercetare

– administrativă: centrală (ministere), locală: (primării, consilii județene), unităţi descentralizate în teritoriu (direcţii agricole, agenţii de mediu, direcţii silvice, direcţii de gospodărire a apelor, organizarea teritoriului, managementul reţelei ecologice naţionale, implementarea proiectelor de reconstrucţie ecologică; implementarea proiectelor de dezvoltare rurală, administraţia ariilor protejate,)

– business: consultanţă, întreprinderi private

– comunicare: comunicare, media, ONG, educație

Pentru sesiunea septembrie 2023 Facultatea de Biologie oferă viitorilor studenți posibilitatea de a se înscrie on-line sau fizic

ON-LINE

Înscrierea se face prin crearea unui cont pe platforma de înscrieri:

admitereonline.unibuc.ro

SEDIUL FACULTĂȚII

Prin depunerea unui dosar, care va conține toate actele necesare înscrierii, la sediul Facultății de Biologie din Spl. Independenței nr. 91-95, sector 5, București.

Candidații care doresc să se înscrie la sediul Facultății de Biologie trebuie să respecte următorul program:

Luni – Vineri – orele 9.00 – 14.00

Sâmbătă – Duminică – înscrieri doar online

mai multe informatii

1.

perioada de inscrieri

11 – 14 septembrie 2023

On-line sau fizic

2.

forma de concurs

1. Probă scrisă – test grilă din domeniul ecologiei;

2. Probă orală – interviu.

3.

Număr de locuri

32 locuri (3 buget/29 taxă)

4.

Taxa de înscriere

250 lei

Forma de concurs:

1. Probă scrisă – test grilă din domeniul ecologiei; 

2. Probă orală – interviu.

Admitere 18 – 19 septembrie, ora 10.00

în cazul egalității mediilor, criteriile de departajare vor ține cont de nota la examenul scris și media generală de absolvire a Facultății (studii de licență).

Tematică: 

 • Distribuția spațială a mediului fizic, chimic și biologic 
 • Organizarea ierarhică a mediului 
 • Capitalul natural și biodiversitatea 
 • Criza ecologică 

Bibliografie: 

 1. Vădineanu A., 1998. Dezvoltare durabilă. Vol I, pag 30-39; 101, 107-121 
 2. Vădineanu A. (coord), 2004. Managementul dezvoltării, Pag. 52-63

Knowledge assessment: 

1. Written test – grid based to assess the general knowledge in the field of ecology.

2. Interview

in case of equality of averages, the tie-breaking criteria will take into account the grade in the written exam and the overall graduation average of the Faculty (undergraduate studies)

Topics: 

 • Spatial distribution of the physical, chemical and biological environment
 • Hierarchical organization of the environment
 • Natural capital and biodiversity
 • The ecological crisis

Bibliography: 

 1. Vădineanu A., 2001. Sustainable Development: Theory and Practice Regarding the Transition of Socio-Economic Systems towards Sustainability, Pag.  47-56; 134-150; 207-239
Pentru a fi sigur că ești admis la Sustainability of Socio Ecological Systems / Managementul Integrat al Capitalului Natural pe locurile finanțate de la bugetul de stat trebuie să selectezi domeniul de master Știința Mediului / Sustainability of Socio Ecological Systems sau Managementul Integrat al Capitalului Natural ca primă opțiune în fișa de înscriere!